II Edycja Kursu w Szkole Asystentów Międzykulturowych...

Harmonogram zajęć w Szkole Asystentów Międzykulturowych

 

Celem projektu jest systemowe działanie na rzecz integracji obcokrajowców oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, poprzez zorganizowanie w Bielsku-Białej Szkoły Asystentów Międzykulturowych. Projekt sfinansowany został przez program Aktywni Obywatele Fundusze Norweskie. Chcemy w ten sposób zadbać o przyjazne środowisko rozwoju dla dzieci obcokrajowców, z równymi prawami oraz szansami, wesprzeć międzykulturowy dialog w placówkach edukacyjnych i wpłynąć na codzienność rodzin obcokrajowców mieszkających w Bielsku-Białej i całym powiecie. W ramach projektu przeszkolimy trzydziestu Asystentów Międzykulturowych. Chcemy dzięki temu wspomóc akceptację obcokrajowców przez szkolną i przedszkolną społeczność, wdrażać ich w nowe środowisko i system edukacji. Asystenci będą gotowi również do współpracy z sektorem gospodarczym (np. firmami zatrudniającymi obcokrajowców) w zakresie międzykulturowym.

 

Zajęcia odbywają się w Bielsku-Białej:

 

 

Willa Sixta w Bielsku-Białej

Dokładny adres: ul. Adama Mickiewicza 24, Bielsko-Biała

 

 

V Liceum Ogólnokształcące

Dokładny adres: ul. J. Lompy 10, 43-300 Bielsko-Biała

  

HONOROWY PATRONAT: Prezydent Miasta Bielska-Białej — Jarosław Klimaszewski

 

KOORDYNATOR SZKOŁY: Sylwia Deryło-Gola   Nasz zespół

 

TRENERZY SZKOŁY:   Nasi trenerzy

 

PROJEKT PROWADZONY PRZEZ: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej I Podbeskidzia  TPBBiP

 


 

II EDYCJA: Listopad 2022 - czerwiec 2023 r.

 


 

PROGRAM

 

 ODBYŁO SIĘ:

AMBASADOR INTEGRACJI MIĘDZYKULTUROWEJ.

 

PLAN ZAJĘĆ:

 

 19 listopada 2022  / sobota/  godz. 9:00 - 17.00  

 

Tematyka:

 

 • Efektywna komunikacja i jej bariery.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Komunikacja międzykulturowa – podstawowe wyzwania.
 • Konflikt i sposoby jego rozwiązywania.
 • Ukryty program szkoły w kontekście wielokulturowości.

 

Prowadzący;

dr Rafał Cekiera  »  Nasi trenerzy

 

 TUTAJ Materiał powtórkowy do pobrania 

 


 

 ODBYŁO SIĘ:

PROCESY GRUPOWE, KONFLIKTY I MEDIACJE W SZKOLE, ROLE GRUPOWE

 20 listopada 2022 / niedziela /  godz. 8:00 - 16:00. 

 

Tematyka:

 

 • Proces grupowy -  utrudnia czy pomogą pracę z ludźmi'
 • Jaki jest wpływ procesu grupowego na pracę z ludźmi?
 • Po co nam role grupowe? Czyli blaski i cienie życia społecznego
 • Czy rola musi być z nami na zawsze
 • Jak integrować grupę jak przeprowadzić grupę przez sytuacje kryzysowe.

 

Prowadzący:

Agnieszka Książek »  Czytaj więcej

 


 

 ODBYŁO SIĘ:

ASYSTENT MIĘDZYKULTUROWY/ASYSTENTKA MIĘDZYKULTUROWA – KTO TO TAKI?

Wyzwania, katalog obowiązków, warunki efektywnej współpracy z podmiotami funkcjonującymi w szkole.

Wyzwania i obowiązki asystentki międzykulturowej – z perspektywy praktyka / Jak tłumaczyć szkolne dokumenty? 

 

PLAN ZAJĘĆ:

 

 10.12. 2022 r. sobota, godz. 1015 - 1800

 

Prowadzące:

Aleksandara Zapolska
-  współzałożycielka Fundacji „Zustricz” (m. Kraków)   »  Nasi trenerzy

Nataliia Shymborksa

- koordynator kierunku asystentów międzykulturowych Fundacji „Zustricz” (m. Kraków)   »  Nasi trenerzy

 

Tematyka:

 • Wprowadzenie do szoku kulturowego.
 • Szok kulturowy.
 • Problemy adaptacyjne dzieci z doświadczeniem migracji.
 • Studium przypadku.
 • Asystent w szkole (wprowadzenie AM do szkoły, rozpoczęcie pracy,
 • podstawowy zakres obowiązków).
 • Asystent w szkole praca z kadrą pedagogiczną, wprowadzenie do szkoły.
 • Omówienie sytuacji, praca z rodzicami uczniów.
 • Podsumowanie.

 

 ODBYŁO SIĘ:

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ

 

 11.12. 2022 r. niedziela, godz. 1400 - 1800

 

Prowadząca:

Agnieszka Będkowska - Kopczyk » Nasi trenerzy

 

Tematyka:

 • Autoprezentacja/ Przemówienia publiczne
 • Dawanie Informacji Zwrotnych - czyli Dobry FeedBack
 • Klucze kulturowe
 • Elementy i zakłócenia procesu komunikacji.

 


 

 ODBYŁO SIĘ: 

PSYCHOLOGICZNE ABC DLA ASYSTENTÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

 14. 01. 2023 r. godz. 1000 - 1800

 15. 01. 2023 r. godz. 1000 - 1730

 

Prowadzący:

Natalia  Basko »  Nasi trenerzy

Sebastian Chmieliński   »  Nasi trenerzy

 

Tematyka:

 • Budowanie tożsamości asystenta - elementy treningu rozwojowego.
 • Podstawy psychologii rozwojowej dla asystentów międzykulturowych.
 • Elementy psychopatologii - niezbędnik dla asystenta.
 • Środowisko (grupa rówieśnicza, szkoła) jako źródło wsparcia dla dziecka z doświadczeniem migracyjnym
 • Rodzina jako źródło wsparcia dla dziecka z doświadczeniem migracyjnym.
 • Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym - warsztat symulacyjny.

 


  ODBYŁO SIĘ: 

JAK DZIAŁA POLSKA SZKOŁA?
ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA ASYSTENTA MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOLE.

  18.02. - w godzinach od 11 00 do 17 00

  19.02. - w godzinach od 11 00 do 17 00

 

Miejsce:

 

Bielsko-Biała,  Willa Sixta ul. Mickiewicza 24 

 

Prowadzący:

Anna Dzięgiel » Nasi trenerzy

 

Zagadnienia:

 • Jak działa polska szkoła? Wybrane konteksty prawno-formalne funkcjonowania szkoły w polskim systemie edukacji.
 • Aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania asystenta międzykulturowego w szkole
 • Wypracowanie dokumentów wspierających pracę asystenta międzykulturowego
 • Zapoznanie się uczestników z materiałami szkoleniowymi.

 


 

 ODBYŁO SIĘ: 

 

STEREOTYP, UPRZEDZENIE I JAK REAGOWAĆ NA DYSKRYMINACJĘ W SZKOLE?

Psychologiczne pułapki oceniania ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.
Trening antydyskryminacyjny

  11-12.03. 2023 r. godz. 1000 - 1730

 

Prowadzący:

Aneta Osuch, Arkadiusz Wierzba » trenerzy antydyskryminacyjni EkoCentrum Wrocław

 

Zagadnienia:

 

 • Psychologiczne pułapki oceniania – o czynnikach wpływających na nasze oceny oraz o błędach poznawczych.
 • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, dehumanizacja – czym są, skąd się biorą? Jakie są ich funkcje? Konsekwencje psychologiczne doświadczane przez osoby stereotypizowane i dyskryminowane, sposoby redukowania stereotypów.
 • Reagowanie na mowę nienawiści i dyskryminację — założenia komunikacji bez przemocy (NVC), asertywne reagowanie, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i dyskusja o ich ograniczeniach.
 • Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, w oparciu o cykl Kolba.
 • Podstawę stanowić będzie warsztatowa dyskusja inspirowana ćwiczeniami.
 • Zagadnienia będą także wprowadzane lub uzupełniane prezentacją z wykazem źródeł.

 


 

 ODBYŁO SIĘ: 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PREZENTACJI EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Narzędzia do pracy zdalnej

 

 • 22-23.04. 2023 r. godz. 1000 - 1500

 

Miejsce zajęć:

 • V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

  Dokładny adres: ul. J. Lompy 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

Prowadzący: Monika Wisła 

 

Zagadnienia:

1. ABC zachowań w sieci: prawo autorskie w szkole oraz cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

2. Narzędzia cyfrowe w edukacji:

 • Wakelet,
 • Learningapps,
 • Quizizz,
 • Quizlet, 
 • Canva,
 • plickers,
 • narzędzia Google Workspace

3. Sztuczna inteligencja w szkole - elementy AI

 

 

 


WARSZTAT ROZWOJU OSOBISTEGO Z ELEMENTAMI WYKŁADU I PRACY Z CIAŁEM

 

 • 13-14. 05. 2023 r. godz. 1015 - 1800

 

Prowadzący:

Magdalena Tyniów  Czytaj więcej

Sylwia Deryło-Gola  Czytaj więcej

 

Miejsce:

Willa Sixta w Bielsku-Białej

 

Zagadnienia:

 • Konstrukcja ego i jej umocowanie w kulturze
 • Jak rozpoznać traumę i z nią pracować
 • Osobiste zasoby asystenta międzykulturowego jak narzędzie pracy w edukacji
 • Ciało źródłem informacji o nas
 • Praca z intencją