Kilka słów o naszym projekcie...

O projekcie

 

Projekt: "Jak tu się dogadać? Szkoła Asystentów Międzykulturowych".

 

Jesienią 2021 roku Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia zdobyło grant  dla projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. Składając wniosek, uzyskaliśmy bardzo wysoki wynik, dzięki czemu możemy otworzyć w Bielsku-Białej Szkołę Asystentów Międzykulturowych, na której zależało nam już od dawna.  Nasze Towarzystwo prowadzi także Ośrodek integracji Obcokrajowców „myBB”.  Wieloletnie doświadczenie w pracy Ośrodka wykorzystamy przy realizacji grantu, ale Szkoła pozwala nam na szersze i bardziej kompleksowe działania.

Celem naszego projektu jest systemowe działanie na rzecz integracji obcokrajowców oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku lokalnym. Chcemy w ten sposób zadbać o przyjazne środowisko rozwoju dla dzieci obcokrajowców, z równymi prawami oraz szansami, wesprzeć międzykulturowy dialog w placówkach edukacyjnych oraz wpłynąć pozytywnie na codzienność rodzin obcokrajowców mieszkających w Bielsku-Białej i całym powiecie. Co to w praktyce oznacza? Przeszkolimy trzydziestu Asystentów Międzykulturowych i będziemy działać na rzecz ich późniejszego zatrudnienia w szkołach lub przedszkolach czy  te z w firmach,  czyli w środowiskach, w których jest najwięcej obcokrajowców.

Oprócz realizacji dwóch edycji kursu w Szkole będziemy oferować kursantom oraz, w ramach dostępności miejsc, innym zainteresowanym pracą z migrantami naukę języków obcych. Podsumowaniem każdej edycji kursu będzie minifestiwal organizowany we współpracy z uczniami oraz nauczycielami, który pozwoli promować projekt oraz wielokulturowość w naszym mieście i powiecie.

 

 


 

Projekt finansowany
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.