Kilka słów o naszym projekcie...

 Bez asystentów międzykulturowych byłoby trudniej

 

W bielskich szkołach uczy się coraz więcej dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Pomocą w adaptacji do nowych warunków służą im, oprócz nauczycieli, asystenci międzykulturowi.

 

Obecny rok szkolny rozpoczęło w bielskich szkołach prawie półtora tysiąca uczniów z Ukrainy. Nie ma już takiej placówki oświatowej w mieście, gdzie nie byłoby przynajmniej kilkoro uczniów pochodzących spoza Polski. Stworzenie pierwszej na Śląsku Szkoły Asystentów Międzykulturowych w Bielsku-Białej było więc przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Bo teraz, już po zakończeniu I edycji szkolenia, widać gołym okiem, jak ważną rolę asystenci pełnią w szkołach, a także w placówkach przedszkolnych. Nietrudno przecież wyobrazić sobie stres młodego człowieka, wyrwanego z rodzinnego miejsca, który musi się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości – bez znajomości języka, przyjaciół, w innej w końcu kulturze i z obcymi obyczajami. Pomostem, a nawet w dosłownym znaczeniu pomocną dłonią, staje się tu asystent międzykulturowy. Jego głównym zadaniem jest w miarę bezbolesne wprowadzenie młodego człowieka w nowe środowisko.

 

W I edycji SAM uczestniczyło dwadzieścia osób. Z różnych środowisk, o różnym wykształceniu, wszyscy jednak z chęcią do pomocy i nabycia wiedzy, jak tę pomoc gościom z zagranicy najefektywniej zaserwować. Jedną z nich jest Dorota Wojdyła-Kondracka, bielska nauczycielka.

- Zdecydowałam się na udział w szkoleniu, bo wiedziałam, że w moich klasach też będą uczniowie z Ukrainy – mówi dzisiaj. - I jestem teraz bardzo zadowolona, bo dało mi to jednak nieco inne spojrzenie na ukraińską kulturę, obyczaje, wiedzę, w jaki sposób najskuteczniej przeprowadzać proces adaptacyjny młodego człowieka.

 

Mówiąc o szkoleniu – prowadzonym przez dziewięciu znakomitych trenerów międzykulturowych z  kilku polskich miast - trzeba sobie uświadomić, że były to setki godzin rozmów. W sumie sto sześć godzin samych zajęć, do tego sto dziewięćdziesiąt godzin warsztatów przeprowadzonych przez uczestników kursu, w których udział wzięło kilkaset dzieciaków z Polski oraz z Ukrainy. Współpracowano przy tym ze szkołami, różnymi instytucjami, jak Bielskie Centrum Edukacji, czy chociażby placówką kultury – Willą Sixta. Kurs cieszył się więc ogromną popularnością zarówno wśród jego uczestników, jak i samych trenerów.

 

Pierwsza edycja szkoły jest już jednak za nami. Tymczasem niebawem rozpocznie się kolejna. Zapotrzebowanie na tę formę pomocy w szkołach nie maleje przecież, a przeciwnie, wciąż wzrasta.

 

** We wrześniu tego roku do szkół w Polsce trafiło według ministerstwa edukacji łącznie 185 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy.

** Uczestnik po ukończeniu SAM otrzymuje certyfikat asystenta międzykulturowego. Udział w SAM jest bezpłatny. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. ANO

 

O projekcie

 

Projekt: "Jak tu się dogadać? Szkoła Asystentów Międzykulturowych".

 

Jesienią 2021 roku Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia zdobyło grant  dla projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. Składając wniosek, uzyskaliśmy bardzo wysoki wynik, dzięki czemu możemy otworzyć w Bielsku-Białej Szkołę Asystentów Międzykulturowych, na której zależało nam już od dawna.  Nasze Towarzystwo prowadzi także Ośrodek integracji Obcokrajowców „myBB”.  Wieloletnie doświadczenie w pracy Ośrodka wykorzystamy przy realizacji grantu, ale Szkoła pozwala nam na szersze i bardziej kompleksowe działania.

Celem naszego projektu jest systemowe działanie na rzecz integracji obcokrajowców oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku lokalnym. Chcemy w ten sposób zadbać o przyjazne środowisko rozwoju dla dzieci obcokrajowców, z równymi prawami oraz szansami, wesprzeć międzykulturowy dialog w placówkach edukacyjnych oraz wpłynąć pozytywnie na codzienność rodzin obcokrajowców mieszkających w Bielsku-Białej i całym powiecie. Co to w praktyce oznacza? Przeszkolimy trzydziestu Asystentów Międzykulturowych i będziemy działać na rzecz ich późniejszego zatrudnienia w szkołach lub przedszkolach czy  te z w firmach,  czyli w środowiskach, w których jest najwięcej obcokrajowców.

Oprócz realizacji dwóch edycji kursu w Szkole będziemy oferować kursantom oraz, w ramach dostępności miejsc, innym zainteresowanym pracą z migrantami naukę języków obcych. Podsumowaniem każdej edycji kursu będzie minifestiwal organizowany we współpracy z uczniami oraz nauczycielami, który pozwoli promować projekt oraz wielokulturowość w naszym mieście i powiecie.

 

 


 

Projekt finansowany
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.