Psychologiczna Pierwsza Pomoc:
Przewodnik dla pracowników w terenie

 

 

 

Psychologiczna Pierwsza Pomoc:

Przewodnik dla pracowników w terenie

 

SŁOWO WSTĘPNE

 

Kiedy w naszych społecznościach, krajach i na świecie dzieją się straszne rzeczy, chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy są nimi dotknięci. Niniejszy przewodnik omawia pierwszą pomoc psychologiczną, która polega na humanitarnym, wspierającym i praktycznym pomaganiu innym ludziom doświadczającym poważnych wydarzeń kryzysowych. Jest on przeznaczony dla osób, które mogą pomóc innym, którzy doświadczyli bardzo przykrego wydarzenia. Daje ramy do wspierania osób w sposób, w sposób zapewniający poszanowanie ich godności, kultury i zdolności. Mimo swojej nazwy pierwsza pomoc psychologiczna obejmuje zarówno wsparcie społeczne, jak i psychologiczne.

Być może jako członek kadry lub wolontariusz zostałeś wezwany do pomocy podczas poważnej katastrofy, lub znalazłeś się na miejscu wypadku, w którym ucierpieli ludzie. Być może jesteś nauczycielem lub pracownikiem służby zdrowia rozmawiającym z kimś ze swojej społeczności, kto właśnie był świadkiem gwałtownej śmierci bliskiej osoby. Ten przewodnik pomoże ci poznać najbardziej wspierające rzeczy, które możesz powiedzieć i zrobić osobom, które są w bardzo złym stanie emocjonalnym. Dowiesz się też, jak podejść do nowej sytuacji w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz jak nie wyrządzić krzywdy swoimi działaniami.

Pierwsza pomoc psychologiczna jest zalecana przez wiele międzynarodowych i krajowych grup eksperckich, w tym przez Stały Komitet Międzyagencyjny (IASC) i Sphere Project. Pierwsza pomoc psychologiczna jest alternatywą dla debriefingu psychologicznego. W 2009 roku Grupa Rozwoju Wytycznych mhGAP Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oceniła dowody na istnienie pierwszej pomocy psychologicznej i debriefingu psychologicznego. Doszła ona do wniosku, że to właśnie pierwsza pomoc psychologiczna, a nie debriefing psychologiczny, powinna być oferowana osobom w poważnym stresie po niedawnym zetknięciu się z traumatycznym wydarzeniem.

Niniejszy przewodnik został opracowany w celu stworzenia powszechnie akceptowanych materiałów do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w krajach o niskich i średnich dochodach. Informacje, które tu podaliśmy, stanowią jedynie wzór. Będziesz musiał je odpowiednio dostosować do lokalnego kontekstu i kultury osób, którym będziesz pomagał. Niniejszy przewodnik - zatwierdzony przez wiele międzynarodowych agencji - odzwierciedla wyłaniającą się naukę i międzynarodowy konsensus dotyczący

  POBIERZ PRZEWODNIK

Psychologiczna Pierwsza Pomoc:  Przewodnik dla pracowników w terenie