Galeria - Szkoła Asystentów Międzykulturowych...

 Galeria — fotorelacje z naszych zjazdów

 

  JAK DZIAŁA POLSKA SZKOŁA?
STEREOTYP, UPRZEDZENIE I JAK REAGOWAĆ NA DYSKRYMINACJĘ W SZKOLE?

Psychologiczne pułapki oceniania ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Trening antydyskryminacyjny

 

11-12.03. 2023

 

Tematyka:

  • Psychologiczne pułapki oceniania – o czynnikach wpływających na nasze oceny oraz o błędach poznawczych.
  • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, dehumanizacja – czym są, skąd się biorą? Jakie są ich funkcje? Konsekwencje psychologiczne doświadczane przez osoby stereotypizowane i dyskryminowane, sposoby redukowania stereotypów.
  • Reagowanie na mowę nienawiści i dyskryminację — założenia komunikacji bez przemocy (NVC), asertywne reagowanie, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i dyskusja o ich ograniczeniach.
  • Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, w oparciu o cykl Kolba.
  • Podstawę stanowić będzie warsztatowa dyskusja inspirowana ćwiczeniami.
  • Zagadnienia będą także wprowadzane lub uzupełniane prezentacją z wykazem źródeł.

 

Prowadzący:

Aneta Osuch, Arkadiusz Wierzba