Polityka Prywatności RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO), informujemy:

 

Administrator danych:

Administratorem danych jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

 

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@przyjaciele.podbeskidzie.pl
Lub pisemnie Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5a.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach potrzebnych do prowadzenia działalności społecznej i promocyjnej — co obejmuje m.in. możliwość odpowiadania na wiadomości mejlowe oraz zapytania formularza, a także kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją projektu „Jak tu się dogadać? Szkoła Asystentów Międzykulturowych”. Dane mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie do wglądu operatorowi Funduszu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w związku z obowiązkiem sprawozdawczym dla otrzymanego grantu. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie wykorzystujemy danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania

 

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.wielokulturowe.podbeskidzie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Dodatkowe informacje o cookies podane są w Polityce Cookies poniżej.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 3 lata od zakończenia projektu „Jak tu się dogadać? Szkoła Asystentów Międzykulturowych”.

 

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych skontaktować się z administratorem danych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
E-mail: kontakt@przyjaciele.podbeskidzie.pl
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5a.

 

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych w celach marketingowych i kontaktowych jest dobrowolne.

 

 

***

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie