Współpracujemy z najlepszymi...

Nasz zespół - Trenerzy Szkoły Asystentów Międzykulturowych

* alfabetycznie

 

 

 

Natalia  Basko 

Psycholog, specjalista psychotraumatolog, terapeuta, interwent kryzysowy.
Ukończone studia magisterskie w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunek psychologia. Studia Podyplomowe, dotyczące Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego rodziny, ukończone na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009r. zajmuję się interwencją kryzysową i pracą terapeutyczną z ofiarami przemocy, tortur, osobami straumatyzowanymi, w tym uchodźcami z terenów zagrożonych działaniami wojennymi (PTSD, ASD, zaburzenia adaptacyjne), pracuje z dziećmi migrantów i uchodźców wspierając dzieci w wieku szkolnym w adaptacji do nowego środowiska w Warszawskiej szkole podstawowej.

Psycholog wielokulturowy dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Warszawie.
Psycholog terapeuta w Poradni ABC Terapii Dziecka w Warszawie.
Prywatna praktyka w Centrum Pomocy Psychologicznej Psychotraumatologii i Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów dotyczących:

  • stresu psychologicznego oraz radzenia sobie ze stresem (szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia).
  • adaptacji do nowych warunków życia w obcym kraju dla migrantów z Ukrainy
  • rozpoznawania, wczesnej interwencji i terapii PTSD u osób
  • doświadczających traumy na skutek przebywania w rejonie objętym działaniami wojennymi.
  • komunikacji interpersonalnej.
  • pierwszej pomocy psychologicznej osobom straumatyzowanym.

 

 

 

Agnieszka Będkowska-Kopczyk  

- slawistka, językoznawczyni, tłumaczka, dziennikarka. Ukończyła studia z filologii słowiańskiej i uzyskała doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w językach i kulturach południowosłowiańskich. Wykłada przedmioty związane z językoznawstwem i komunikacją w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w której w latach 2020–2022 pełniła rolę Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i zajmowała się rekrutacją studentów z zagranicy. Wykłada także  międzykulturowe aspekty zarządzania i komunikację społeczną (WSZOP, Katowice). W latach 2014–2020 wykładała językoznawstwo słowiańskie dla wielonarodowych grup w Uniwersytecie w Grazu (Austria) i prowadziła autorską audycję „Graz Multikulti” w Radiu Agora w Klagenfurcie, gdzie obecnie prowadzi audycję „Na styku kultur słowańskich”. Jest tłumaczką przysięgłą języka słoweńskiego, tłumaczy także literatury południowosłowiańskie (głównie poezję) na język polski.

 

 

 

Rafał Cekiera

Dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.  Autor m.in. książek: "O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości  narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych" (NOMOS, 2014), "Emigracja jako doświadczenie. Studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego" (wraz z J. Kijonką, M. Żak, Wyd. UŚ, 2022) oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i prasie popularnej (m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Znaku", "Charakterach", "Więzi"). Laureat nagrody Marszałka Senatu RP w konkursie na najlepszy materiał prasowy poświęcony emigrantom (2013). Zwycięzca konkursu czasopisma "Przegląd Socjologii Jakościowej" na najlepsze zdjęcie socjologiczne roku (2019). Przebywał na semestralnych stażach naukowych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) oraz Szent István University w Gödöllő (Węgry), a także na wymianie naukowej na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) i Uniwersytecie Ostrawskim (Czechy). Wygłaszał referaty na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, Węgry, Czechy). W latach 2017-2022 członek zespołu realizującego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki projekt badawczy "Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym". Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego "Szczęśliwe miejsce, które ma poetę" (2019).

 

 

 

Sebastian Chmieliński 

Specjalista psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psychotraumatolog, psychoonkolog, trener. Od wielu lat pracuje z osobami w kryzysie i dotkniętymi skutkami traumy oraz ich rodzinami (migranci, uchodźcy, osoby nieuleczalnie chore etc.) Przez ponad piętnaście lat był zaangażowany w budowanie systemu pomocy i osłony psychologicznej polskim żołnierzom i ich rodzinom, stąd zna dobrze specyfikę pracy, odczuwania oraz przeżywania stresu i jego następstw przez przedstawicieli służb mundurowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej i psychotraumatologii potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się także psychosomatyką i somatopsychologią. W wolnym czasie prowadzi szkolenia i treningi psychologiczne dotyczące: stresu psychologicznego, budowania i aktywizowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, budowania kompetencji społecznych, rozwoju osobistego, negocjacji kryzysowych, profilaktyki stresu pourazowego, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.
Pracuje również w języku angielskim i rosyjskim.

 

 

 

Sylwia Deryło - Gola

Terapeutka, edukatorka, trener treningu interpersonalnego oraz umiejętności psychospołecznych. Biznes & Live Coach, założycielka Life Line Insitut. W swojej pracy główny nacisk kładzie na poszerzanie świadomości, budowanie kompetencji, wspieranie ludzi w rozwoju. Pomaga w pracy z podświadomością, by osoby, z którymi pracuję znalazły w sobie odpowiedzi na pytanie: jakie emocje z przeszłości wymagają uświadomienia i przepracowania by poczuć satysfakcję i odnosić sukcesy na polu osobistym i zawodowym. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami, także rodzicami, ukończyła w ORE Szkołę dla Rodziców i współpracowała w tym zakresie z instytucjami kulturalnymi oraz przedszkolami. Jako trener umiejętności miękkich prowadziła warsztaty dla młodzieży w liceum. Obecnie Koordynatorka i dyrektor Szkoły Asystentów Międzykulturowych w Bielsku-Białej Czuwa nad przebiegiem programu, zajmuje się naborem uczestników i utrzymuje stały kontakt z Partnerami projektu.

 

 

 

Anna Dzięgiel 

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny); 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

 

 

 

Agnieszka Książek 

Pedagożka, arteterapeutka, coach, terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Prowadzi treningi, szkoły trenerów  i szkolenia w obszarze rozwoju kompetencji społecznych. Jako trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP współpracuje w procesach rozwojowych z  organizacjami pozarządowymi i  grupami obywatelskimi.

 

 

 

Aneta Osuch  

- absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Studiuje psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Z Fundacją EkoRozwoju współpracuje od 2008 r. Koordynatorka projektów edukacyjnych, a także edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego oraz praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna. Udziela wsparcia psychologicznego osobom dyskryminowanym oraz osobom doświadczającym lęku klimatycznego.

 

 

 

Magdalena Tyniów 

Od wielu lat pracuję z młodymi ludźmi wspierając ich zarówno pedagogicznie jak i psychologicznie. Towarzyszenie człowiekowi w okresie kiedy podejmuje najważniejsze decyzje życiowe jest moim zawodem oraz fascynującą podróżą. Jest to podróż, w którą za każdym razem wyruszam z otwartością i ciekawością na indywidualny świat jednostki.Swoją ofertę kieruję do młodego człowieka.Proponuję swoim klientom wsparcie psychologiczne w procesie odkrywania własnego "ja"; relację terapeutyczną cechującą się uważnością na to kim jest młody człowiek; szacunek w kontakcie osobistym.Od 29 lat angażuję się w rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży.Pracuję w charakterze nauczyciela i wychowawcy, także psychoterapeuty.Skończyłam polonistykę, teologię, szkołę gestaltu integratywnego; ukończyłam studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.Prócz pracy w różnego rodzaju placówkach oświatowych i praktyki własnej prowadziłam m.in. cykl wykładów "Psychologia w literaturze" w D. K. im W. Kubisz w B-B. Mam także doświadczenie w prowadzeniu warsztatów.

 

 

 

Nataliia Shymborska 

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego (jako obcego) oraz języka ukraińskiego, tłumacz. Matka dwojga dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Były pracownik Ambasady RP w Kijowie (WPHI-Kijów). Asystent międzykulturowy, doświadczony korepetytor języka polskiego, języka ukraińskiego i rosyjskiego. Jako współwłaściciel firmy doradczej udziela różnorodnych konsultacji i pomocy migrantom z Ukrainy oraz rodzinom, rozważającym możliwość przeprowadzki do Polski na stałe lub na czas określony, a także organizuje zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych. Aktywny członek polsko-ukraińskiej fundacji "Zustric", w której koordynuje kierunek asystentów międzykulturowych, m.in. prowadzi szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji asystentów międzykulturowych oraz dla kadry pedagogicznej z zakresu adaptacji uczniów z doświadczeniem migracji do nowych warunków

 

 

 

Arkadiusz Wierzba 

z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum oraz w Fundacji Kalejdoskop Kultur. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. 

 

 

 

Monika Wisła 

Z wykształcenia germanistka, z zamiłowania lektor i nauczyciel języka niemieckiego, długoletni doradca metodyczny ds. języków obcych, ekspert edukacyjny w projektach unijnych, SORE we wspomaganiu szkół i placówek oświatowych, coach, trener, edukator i szkoleniowiec w licznych Grantach edukacyjnych ŚKO, autorka programów szkoleniowych oraz publikacji metodycznych. Pasjonatka neurodydaktyki i nowoczesnych mediów cyfrowych w praktyce szkolnej, miłośniczka kryminałów, literatury i seriali skandynawskich.

 

 

 

Aleksandra Zapolska 

Działaczka społeczności ukraińskiej,ukończyła Lwowski Uniwersytet na wydziale matematyki oraz studia podyplomowe z dziedziny fotografii na WSFoto w Warszawie. Współzałożycielka Fundacji Zustricz, tworzącej Klub Ukraiński w Krakowie, od 2014 roku zaangażowana w sprawy pomocowe dla Ukrainy oraz rozwój współpracy polsko-ukraińskiej. Koordynator licznych projektów, aktualnie koordynuje projekt "IDZ (informuj, działaj, zrozum) Własnym Głosem", realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z mechanizmu EOG oraz koordynuję z ramienia partnera projekt "KOMM – koalicja organizacji mniejszości i migrantów". Aktywna promotorka dialogu międzykulturowego oraz efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną i samorządową.

Współautorka raportów: "Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz Cudzoziemców" (2018), "Analiza sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich szkołach. Rekomendacje" (2019), "Organizacje Mniejszości narodowych i etnicznych w dobie Pandemii" (2020).

W roku 2019 nominowana przez  Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do nagrody  Złote Wachlarze. 

 

ZESPÓŁ SZKOŁY

 

Zapytaj nas:

Masz pytanie? Napisz do nas:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności czytaj więcej >>