Współpracujemy z najlepszymi...

Nasz zespół - Trenerzy Szkoły Asystentów Międzykulturowych

 

       * alfabetycznie

 

 

 

Natalia  Basko 

Psycholog, specjalista psychotraumatolog, terapeuta, interwent kryzysowy.
Ukończone studia magisterskie w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunek psychologia. Studia Podyplomowe, dotyczące Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego rodziny, ukończone na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009r. zajmuję się interwencją kryzysową i pracą terapeutyczną z ofiarami przemocy, tortur, osobami straumatyzowanymi, w tym uchodźcami z terenów zagrożonych działaniami wojennymi (PTSD, ASD, zaburzenia adaptacyjne), pracuje z dziećmi migrantów i uchodźców wspierając dzieci w wieku szkolnym w adaptacji do nowego środowiska w Warszawskiej szkole podstawowej.

Psycholog wielokulturowy dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Warszawie.
Psycholog terapeuta w Poradni ABC Terapii Dziecka w Warszawie.
Prywatna praktyka w Centrum Pomocy Psychologicznej Psychotraumatologii i Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów dotyczących:

  • stresu psychologicznego oraz radzenia sobie ze stresem (szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia).
  • adaptacji do nowych warunków życia w obcym kraju dla migrantów z Ukrainy
  • rozpoznawania, wczesnej interwencji i terapii PTSD u osób
  • doświadczających traumy na skutek przebywania w rejonie objętym działaniami wojennymi.
  • komunikacji interpersonalnej.
  • pierwszej pomocy psychologicznej osobom straumatyzowanym.

 

 

 

 

Rafał Cekiera

Dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.  Autor m.in. książek: "O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości  narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych" (NOMOS, 2014), "Emigracja jako doświadczenie. Studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego" (wraz z J. Kijonką, M. Żak, Wyd. UŚ, 2022) oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i prasie popularnej (m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Znaku", "Charakterach", "Więzi"). Laureat nagrody Marszałka Senatu RP w konkursie na najlepszy materiał prasowy poświęcony emigrantom (2013). Zwycięzca konkursu czasopisma "Przegląd Socjologii Jakościowej" na najlepsze zdjęcie socjologiczne roku (2019). Przebywał na semestralnych stażach naukowych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) oraz Szent István University w Gödöllő (Węgry), a także na wymianie naukowej na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) i Uniwersytecie Ostrawskim (Czechy). Wygłaszał referaty na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, Węgry, Czechy). W latach 2017-2022 członek zespołu realizującego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki projekt badawczy "Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym". Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego "Szczęśliwe miejsce, które ma poetę" (2019).

 

 

 

Sebastian Chmieliński 

Specjalista psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psychotraumatolog, psychoonkolog, trener. Od wielu lat pracuje z osobami w kryzysie i dotkniętymi skutkami traumy oraz ich rodzinami (migranci, uchodźcy, osoby nieuleczalnie chore etc.) Przez ponad piętnaście lat był zaangażowany w budowanie systemu pomocy i osłony psychologicznej polskim żołnierzom i ich rodzinom, stąd zna dobrze specyfikę pracy, odczuwania oraz przeżywania stresu i jego następstw przez przedstawicieli służb mundurowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej i psychotraumatologii potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się także psychosomatyką i somatopsychologią. W wolnym czasie prowadzi szkolenia i treningi psychologiczne dotyczące: stresu psychologicznego, budowania i aktywizowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, budowania kompetencji społecznych, rozwoju osobistego, negocjacji kryzysowych, profilaktyki stresu pourazowego, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.
Pracuje również w języku angielskim i rosyjskim.

 

 

 

 

Anna Dzięgiel 

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny); 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

 

 

 

 

Aneta Osuch  

Absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Aktualnie studiuje psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Z Fundacją EkoRozwoju współpracuje od 2008 r. Koordynatorka projektów edukacyjnych, a także edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego oraz praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna. Udziela wsparcia psychologicznego osobom dyskryminowanym oraz osobom doświadczającym lęku klimatycznego.

 

 

 

Nataliia Shymborska 

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego (jako obcego) oraz języka ukraińskiego, tłumacz. Matka dwojga dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Były pracownik Ambasady RP w Kijowie (WPHI-Kijów). Asystent międzykulturowy, doświadczony korepetytor języka polskiego, języka ukraińskiego i rosyjskiego. Jako współwłaściciel firmy doradczej udziela różnorodnych konsultacji i pomocy migrantom z Ukrainy oraz rodzinom, rozważającym możliwość przeprowadzki do Polski na stałe lub na czas określony, a także organizuje zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych. Aktywny członek polsko-ukraińskiej fundacji "Zustric", w której koordynuje kierunek asystentów międzykulturowych, m.in. prowadzi szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji asystentów międzykulturowych oraz dla kadry pedagogicznej z zakresu adaptacji uczniów z doświadczeniem migracji do nowych warunków

 

 

 

Arkadiusz Wierzba 

Z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum, oraz w Fundacji Kalejdoskop Kultur. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Aktywista ruchu antysmogowego, klimatycznego i prozwierzęcego, zaangażowany w działalność m.in. Dolnośląskiego Alarmu Smogowego i Extinction Rebellion Polska.

 

 

 

Monika Wisła 

Z wykształcenia germanistka, z zamiłowania lektor i nauczyciel języka niemieckiego, długoletni doradca metodyczny ds. języków obcych, ekspert edukacyjny w projektach unijnych, SORE we wspomaganiu szkół i placówek oświatowych, coach, trener, edukator i szkoleniowiec w licznych Grantach edukacyjnych ŚKO, autorka programów szkoleniowych oraz publikacji metodycznych. Pasjonatka neurodydaktyki i nowoczesnych mediów cyfrowych w praktyce szkolnej, miłośniczka kryminałów, literatury i seriali skandynawskich.

 

 

 

Aleksandra Zapolska 

Działaczka społeczności ukraińskiej,ukończyła Lwowski Uniwersytet na wydziale matematyki oraz studia podyplomowe z dziedziny fotografii na WSFoto w Warszawie. Współzałożycielka Fundacji Zustricz, tworzącej Klub Ukraiński w Krakowie, od 2014 roku zaangażowana w sprawy pomocowe dla Ukrainy oraz rozwój współpracy polsko-ukraińskiej. Koordynator licznych projektów, aktualnie koordynuje projekt "IDZ (informuj, działaj, zrozum) Własnym Głosem", realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z mechanizmu EOG oraz koordynuję z ramienia partnera projekt "KOMM – koalicja organizacji mniejszości i migrantów". Aktywna promotorka dialogu międzykulturowego oraz efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną i samorządową.

Współautorka raportów: "Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz Cudzoziemców" (2018), "Analiza sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich szkołach. Rekomendacje" (2019), "Organizacje Mniejszości narodowych i etnicznych w dobie Pandemii" (2020).

W roku 2019 nominowana przez  Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do nagrody  Złote Wachlarze. 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKOŁY

 

Zapytaj nas:

Masz pytanie? Napisz do nas:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności czytaj więcej >>