Dla tych, którzy chcą pomagać...

Kurs Asystentów

 

Pierwsza w województwie śląskim Szkoła Asystentów Międzykulturowych czeka na Ciebie!

 

II edycja rusza jesienią tego roku.

 

Zajęcia będą się odbywały w jeden weekend w miesiącu w Willi Sixta w Bielsku-Białej
od listopada 2022 do czerwca 2023.

 

REKRUTACJA TRWA
- śledź nasz profil na

 

Nabór będzie trwał do połowy października 2022

 

Szkoła Asystentów Międzykulturowych da ci możliwość uczestnictwa w 112 godzinach warsztatowych oraz wykładowych z najlepszymi specjalistami z zakresu międzykulturowości. Oferujemy też 40 dodatkowych godzin kursu językowego dla potrzebujących (ukraiński/rosyjski/białoruski). Przy zgłoszeniach prosimy o informację, którym z języków jesteś zainteresowany.

 

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz specjalny certyfikat. Nasz kurs jest bezpłatny, bo Szkoła Asystentów Międzykulturowych pt. „Jak tu się Dogadać” jest finansowana z Funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny. Celem projektu jest WSPARCIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOŁACH na terenie Bielska-Białej. Jeśli lubisz pracować z dziećmi, interesujesz się kulturą innych krajów i narodów, jesteś pełen pasji, jeśli lubisz nowe wyzwania, zgłoś się do nas.

 

Czego oczekujemy od kandydatów?

 

Po pierwsze dobrej znajomości języka polskiego. Ale też języków obcych, zwłaszcza ukraińskiego, rosyjskiego. To główne języki, którymi w bielskich szkołach posługują się dzieci cudzoziemców. Musisz też mieć naturalne predyspozycje do pracy z dziećmi i zadeklarować gotowość do wzięcia udziału w całym cyklu szkoleń, w pełnym wymiarze godzin, a później zatrudnienia w roli asystenta międzykulturowego. Co oczywiście przypieczętowane zostanie podpisaniem umowy szkoleniowej.

 • dobra znajomość języka polskiego 
 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym 
 • predyspozycje do pracy z dziećmi
 • gotowość do wzięcia udziału w całym cyklu szkoleń w pełnym wymiarze godzin oraz podjęcia zatrudnienia w roli asystenta międzykulturowego (osoby przystępujące do szkolenia zobowiązane są do podpisania umowy szkoleniowej)

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie lub wykształcenie pozwalające na naukę języka polskiego jako obcego
 • wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne
 • doświadczenie pracy z dziećmi lub w środowisku wielokulturowym 
 • znajomość środowiska i społeczności migracyjnej
 • własne doświadczenia migracyjne
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Uczestnik uzyska certyfikat  asystenta międzykulturowego, udział bezpłatny finansowany z funduszy norweskich i cala ta regułka, bezpłatne kursy językowe. 

 

Opis stanowiska: 

Rolą asystenta będzie m.in. aktywizacja dzieci cudzoziemskich oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego, a także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców oraz nauczycieli na problematykę wielokulturowości, walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku. Asystent będzie służył pomocą językową uczniom-cudzoziemcom i ich rodzinom, udzielał informacji nauczycielom o kulturze, z której wywodzą się dzieci cudzoziemskie, rozwiązywał bieżące konflikty w wielokulturowym środowisku szkolnym. 

 

Kurs przygotowuje do:

 • wsparcie ucznia w procesie adaptacji kulturowej poprzez objaśnianie wartości, norm zachowania w polskiej szkole
 • udzielanie informacji nauczycielom, dotyczących ważnych aspektów kultury i/lub religii, mających wpływ na zachowanie ucznia oraz jego udział w życiu szkolnym – np. w wycieczkach, przedstawieniach szkolnych
 • pomoc w odrabianiu lekcji w formie tłumaczenia poleceń na język pochodzenia ucznia lub język polski – zrozumiały dla niego
 • uczestniczenie w lekcjach szkolnych w celu wsparcia ucznia w nauce, m.in. tłumaczenie na język pochodzenia ucznia lub język polski – zrozumiały dla ucznia – poleceń nauczyciela i poleceń z podręczników
 • aktywizacja uczniów migrantów poprzez aktywności wykorzystujące ich dziedzictwo narodowe i kulturowe, np. prowadzenie kół zainteresowań, kółka językowego itp.,
 • współorganizowanie wydarzeń związanych z religią i kulturą kraju pochodzenia uczniów (np. dzień wielokulturowości)
 • zajęcia integrujące dzieci polskie i cudzoziemskie np. w trakcie godziny wychowawczej
 • aktywna pomoc w rozwiązywaniu bieżących konfliktów między uczniami polskimi a cudzoziemskimi, w tym w szczególności konfliktów powstałych na tle różnic kulturowych
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami/opiekunami
 • udział w charakterze tłumacza w zebraniach szkolnych dla rodziców i opiekunów
 • pomoc w wypełnianiu przez rodziców lub opiekunów niezbędnych formalności szkolnych
 • obecność przy zapisywaniu do szkoły ucznia z doświadczeniem migracyjnym.

 

Jak się zapisać na kurs?
 

 Zapisać się na kurs można także wypełniając 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY tutaj, na naszej stronie » 

 

 Dokumenty można przesłać na  adres e-mail

kursy@wielokulturowe.podbeskidzie.pl

 

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze wymogi i oczekiwania przygotuj życiorys, list motywacyjny – w nim prosimy, abyś zawarł odpowiedzi na następujące pytania: 


1. Dlaczego chcesz zostać asystentem międzykulturowym?
2. Jak wyobrażasz swoją rolę jako asystenta międzykulturowego w pracy z  dziećmi o odmiennej kulturze?
3. Co najbardziej cenisz w pracy z dziećmi?
4. Jakie mocne strony mogą być Twoim zasobem w pracy z cudzoziemcami?

 

Do dokumentów dołącz poniższą klauzulę


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów  Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pózn. zm.)

 

 

BIURO: +48 665 864 476

 

 

BIURO: +48 665 864 476

 

Dane osób zainteresowanych kursem oraz CV i List motywacyjny
można przesyłam bezpośrednio na adres mailowy
kursy@wielokulturowe.podbeskidzie.pl

lub za pomocą poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

 

*
*
*
*
*
(przykładowa nazwa pliku: imie-nazwisko-CV.pdf) *
(przykładowa nazwa pliku: imie-nazwisko-LM.pdf) *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
*