I Edycja Kursu w Szkole Asystentów Międzykulturowych...

Harmonogram zajęć w Szkole Asystentów Międzykulturowych

 

Celem projektu jest systemowe działanie na rzecz integracji obcokrajowców oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, poprzez zorganizowanie w Bielsku-Białej Szkoły Asystentów Międzykulturowych. Projekt sfinansowany został przez program Aktywni Obywatele Fundusze Norweskie. Chcemy w ten sposób zadbać o przyjazne środowisko rozwoju dla dzieci obcokrajowców, z równymi prawami oraz szansami, wesprzeć międzykulturowy dialog w placówkach edukacyjnych i wpłynąć na codzienność rodzin obcokrajowców mieszkających w Bielsku-Białej i całym powiecie. W ramach projektu przeszkolimy trzydziestu Asystentów Międzykulturowych. Chcemy dzięki temu wspomóc akceptację obcokrajowców przez szkolną i przedszkolną społeczność, wdrażyć ich w nowe środowisko i system edukacji. Asystenci będą gotowi również do współpracy z sektorem gospodarczym (np. firmami zatrudniającymi obcokrajowców) w zakresie międzykulturowym.

 


 

HONOROWY PATRONAT: Prezydent Miasta Bielska-Białej - Jarosław Klimaszewski

 

KOORDYNATOR SZKOŁY: Sylwia Deyło-Gola   Nasz zespół

 

TRENERZY SZKOŁY:   Nasi trenerzy

 

Natalia  Basko, Rafał Cekiera, Sebastian Chmieliński, Anna Dzięgiel, Aneta Osuch,
Nataliia Shymborska, Arkadiusz Wierzba, Monika Wisła, Aleksandra Zapolska

 

PROJEKT PROWADZONY PRZEZ: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej I Podbeskidzia  TPBBiP

 


 

I EDYCJA: marzec - czerwiec 2022 r.

Rekrutacja: Luty 2022r. 

 


 

PROGRAM

  Odbyło się

STEREOTYP, UPRZEDZENIE I JAK REAGOWAĆ NA DYSKRYMINACJĘ W SZKOLE?

Psychologiczne pułapki oceniania ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji
Trening antydyskryminacyjny

 

 • 12 - 13 marca 2022 r.
  2 dni po 8 godzin | 16 godzin

 

Prowadzący:
Aneta Osuch, Arkadiusz Wierzba, trenerzy antydyskryminacyjni EkoCentrum WrocławZagadnienia:

 

 • Psychologiczne pułapki oceniania – o czynnikach wpływających na nasze oceny oraz o błędach poznawczych.
 • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, dehumanizacja – czym są, skąd się biorą? Jakie są ich funkcje? Konsekwencje psychologiczne doświadczane przez osoby stereotypizowane i dyskryminowane, sposoby redukowania stereotypów.
 • Reagowanie na mowę nienawiści i dyskryminację — założenia komunikacji bez przemocy (NVC), asertywne reagowanie, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i dyskusja o ich ograniczeniach.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi w oparciu o cykl Kolba.
Podstawę stanowić będzie warsztatowa dyskusja inspirowana ćwiczeniami.
Zagadnienia będą także wprowadzane lub uzupełniane prezentacją z wykazem źródeł.

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 


  Odbyło się


ASYSTENT MIĘDZYKULTUROWY / ASYSTENTKA MIĘDZYKULTUROWA – KTO TO TAKI?
Wyzwania, katalog obowiązków, warunki efektywnej współpracy z podmiotami funkcjonującymi w szkole
Wyzwania i obowiązki asystentki/a międzykulturowej/ego

 

 • 26.03. - w godzinach od 10 00 do 19 00
 • 27.03. - w godzinach od  9 00 do 18 00

 

Prowadzący:

Aleksandra Zapolska — założycielska Fundacji Zustricz
Nataliia Shymborska — nauczyciel, asystentka międzykulturowa w Krakowie

 

Zagadnienia:

 • Adaptacja uczniów obcokrajowców
 • 5 Etapów szoku kulturowego – rozumienie procesów i metod wspierania.
 • Kim jest asystent międzykulturowy — jego zadania? Wprowadzenie do pracy w szkole.
 • Praca asystenta międzykulturowego z uczniem, klasą, kadrą nauczycielską, rodzicami w praktyce.
 • Pułapki językowe i wynikające nieporozumienia, sposoby ich rozwiązywania.
 • Dostosowanie metod pracy do szybko zmieniającej się sytuacji – dzieci z rodzin uciekinierów z Ukrainy – na co zwracać uwagę.
 • Tożsamość i adaptacja w nowym środowisku. Relację i nieporozumienia.
  Odnajdowanie się w strukturze szkoła — rodzice — dziecko.
 • Umiejętne wykorzystywanie własnego doświadczenia i doświadczenia innych osób w pracy z uczniami obcokrajowców.
 • Praktyczne wskazówki do zastosowania w pracy asystenta międzykulturowego. Gdzie szukać dodatkowej pomocy.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi.
Podstawę stanowić będzie warsztatowa dyskusja oparta na case study oraz doświadczeniu z pracy w szkołach.
Zagadnienia będą dodatkowo uzupełniane prezentacją.

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 


  Odbyło się

 

ASYSTENT - AMBASADOR INTEGRACJI MIĘDZYKULTUROWEJ.
KOMUNIKACJA W
 ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM.
MEDIACJA / ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 

 • 09 - 10 kwietnia 2022 r. w godzinach od 10 00 do 0015
  Spotkania obejmują również 6 godzin konsultacji indywidualnych kursantów z prowadzącym zajęcia.

 

Prowadzący:

Rafał Cekiera — dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

 

Zagadnienia:

 • Kompetencje międzykulturowe – znacznie, wymiary i sposób kształtowania.
 • Podstawowe wyróżniki profili kulturowych – czyli czym się różnią kultury?
 • Komunikacja międzykulturowa i jej bariery.
 • Różnice kulturowe w kontekście pracy i biznesu.
 • Strategie akulturacyjne i ich praktyczne konsekwencje.
 • Ukryty program szkoły w kontekście wielokulturowości.
 • Konflikt i sposoby jego rozwiązywania.

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 


 

  Odbyło się

WARSZTATY - NARZĘDZIA DO PRACY ZDALNEJ W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

 

 • 23.04. - w godzinach od 9 00 do 15 00
 • 24.04. - w godzinach od 9 00 do 15 00


Prowadzący:

Monika Wisła — nauczyciel, edukator, coach
 

Zagadnienia:

- Model SAMR, czyli po co wykorzystywać technologię w edukacji,

- Dozwolony użytek edukacji,

- Blended learning,

- Edukacja synchroniczna i asynchroniczna

 • Padlet i Wakelet – moja wirtualna przestrzeń współpracy
 • Prezi, Emaze, Kizoa – nieszablonowe prezentacje, które pomagają zapamiętywać
 • Canva, Comixify, Pixton – tworzenie grafik
 • LearningApps – przygotuj ciekawe pomoce
 • Genially – podstawowe funkcje genialnej platformy
 • Quizizz – twórz lekcje i quizy
 • MS Teams w szkole
 • Spotkania w MS Teams
 • Notes zajęć i zadania w MS Teams
 • Zoom
 • Jak wykorzystać media społecznościowe, gdy wszystko zawodzi.

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 

 

 

Szczególne podziękowania dla V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, a przede wszystkim dla dyrektora tej placówki pana Marka Myślińskiego oraz wicedyrektora Sławomira Hermy za użyczenie sali na nasze zajęcia, za udostępnienie profesjonalnego sprzętu i wspaniałe warunki dla Prowadzącej i naszych Uczestników.

 

DZIĘKUJEMY

 

 

 


 

  Odbyło się

KONSULTACJE ON-LINE Z DR RAFAŁEM CEKIERĄ

 

 • 7 - maja 2022 r. - w godzinach od 10 00 do 13 00

 

Zaprasza:

Rafał Cekiera — dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

 


 

 Odbyło się

JAK WSPIERAĆ DZIECKO Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM? cz.1

 

 • 21.05. - w godzinach od 9 00 do 15 00
 • 22.05. - w godzinach od  9 30 do 5 00


Prowadzący:

Natalia Basko — psycholożka dziecięca i psychotraumatolożka, Centrum Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej,

Sebastian Chmieliński — specjalista psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psy-chotraumatolog, psychoonkolog, trener

 

Zagadnienia - dzień 1

 • Psychologiczna integracja grupy, elementy treningu (ćwiczenia).
 • Blok teoretyczno-warsztatowy – niezbędnik dla asystenta międzykulturowego:
 • Różnice kulturowe, aspekty psychologiczne.
 • Podstawy psychologii rozwojowej dziecka.
 • Wpływ ekspozycji na traumę na funkcjonowanie dziecka (PTSD u dzieci).

 

Zagadnienia - dzień 1

 • ABC kontaktu z dzieckiem (ćwiczenia).
 • Rodzina jako źródło wsparcia.
 • Szkoła jako źródło wsparcia.
 • Zadanie domowe – opracowanie przypadków w podgrupach i przygotowanie omówienia na drugi zjazd szkoleniowy.

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 


  Odbyło się

 

JAK DZIAŁA POLSKA SZKOŁA?
ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA ASYSTENTA MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOLE.

 

 • 28.05. - w godzinach od 9 00 do 16 00
 • 29.05. - w godzinach od 9 00 do 16 00

 

Prowadzący:

Anna Dzięgiel - nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole.

 

Zagadnienia:

 • Jak działa polska szkoła? Wybrane konteksty prawno-formalne funkcjonowania szkoły w polskim systemie edukacji.
 • Aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania asystenta międzykulturowego w szkole
 • Zapoznanie się uczestników z materiałami szkoleniowymi.

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 


 

  Odbyło się

 

JAK WSPIERAĆ DZIECKO Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM? Cz. 2

II ZJAZD szkolenia psychologicznego

 

 • 11.06. - w godzinach od 10 00 do 18 00
 • 12.06. - w godzinach od  9 00 do 14 00

 

Prowadzący:

Natalia Basko — psycholożka dziecięca i psychotraumatolożka, Centrum Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej,

Sebastian Chmieliński — specjalista psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psy-chotraumatolog, psychoonkolog, trener

 

Dzień 1 (sobota 11.06.20221.)

Asystent międzykulturowy – tożsamość, osadzenie, zadania:

 • Jakie powinien mieć cechy?
 • Co powinien dać dziecku (w aspekcie psychologicznym)
 • Co powinien dać szkole
 • Co powinien dać rodzicom
 • Aspekty prawne
 • Studium przypadku – omawianie, ćw.

Dzień 2. (niedziela 12.06.2022)

Podstawy interwencji kryzysowej w pracy z dzieckiem cudzoziemskim:

 • Praca z rodziną
 • Praca w środowisku szkolnym (nauczyciele, wychowawca, psycholog, pedagog szkolny)
 • Plan wsparcia dziecka cudzoziemskiego i jego rodziny.
 • Test.

*Trenerzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w przedstawionym powyżej planie w zależności od potrzeb grupy i realizacji celów szkoleniowych

 

Zobacz fotorelację ze spotkania »  galeria zdjęć

 


 


* 112 godzin szkoleniowych +  40 godzin szkoleniowych dodatkowego kursu  języka ukraińskiego/rosyjskiego/polskiego jako obcego
* zajęcia prowadzone w formie hybrydowej - platforma ZOOM oraz stacjonarnie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu oraz formy prowadzonych zajęć.